Dịch Vụ

Không Cần Quyết Toán Thuế Khi Giải Thể Doanh Nghiệp Khi Nào

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp không cần quyết toán

Vậy giải thể công ty có phải quyết toán thuế không, những doanh nghiệp nào được miễn thuế. Theo Khoản 8 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, ghi rõ::

1. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Đây là đối tượng thực hiện quyết toán thuế theo từng lần phát sinh doanh thu qua mỗi hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không cần phải thực hiện quyết toán thuế khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp
Quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

2. Các công ty, tổ chức đã chấm dứt hoạt động khi đã Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy tờ chứng nhận cho việc đăng ký doanh nghiệp khi được giải thể. Hoạt động được chấm dứt, doanh nghiệp không có thêm bất kỳ những doanh thu phát sinh nào, chưa sử dụng đến hóa đơn.

3. Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nhưng đáp ứng các điều kiện sau:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan

Back to top button