Cuộc đời giống như ngọn nến trong gió – Carl Sandburg

Back to top button