Không ai có thể khiến bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn – Eleanor Roosevelt

Back to top button